От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР ЗА ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ НА ОБЕКТ : "ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РУДОПОДГОТОВКАТА НА ОФ „АСАРЕЛ“ С ПОДОБЕКТИ : 1. „РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ГПП“, 2.“КАБЕЛЕН КОЛЕКТОР ОТ ГПП ДО ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ“ И 3. „ПОДСТАНЦИЯ №2

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.
Приложение №15
Лица за контакти:
Телефони за връзка: +359 357/60 210 (вътр.102) - инж. Атанас Лалов и 0879 / 819 647 инж. Николай Бекяров

Забележка
Огледите ще започнат от 07.05.2019г. Огледи на място могат да се правят всеки работен ден от 9,30 до 14,00ч., след задължително предварително съгласуване за деня на посещението на телефоните за контакти. Съгласуването за часа и деня на огледа ще се осъществява не по-малко от 48 часа преди самия оглед.

Абонамент