От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СОФТУЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЗВЕНО „УСТОЙЧИВОСТ НА ОТКОСИТЕ“ КЪМ ОТДЕЛ „МИННО ИНЖЕНЕРСТВО“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Запитване

Техническо задание

Ако имате някакви въпроси не се колебайте да се обърнете към лицата за контакти:
- По технически въпроси:
инж. Иван Андреев /Ръководител отдел „Минно инженерство”/ – тел: 0357/60 474; e-mail: iandreev@asarel.com
- По търговски въпроси:
Петя Варадинова /Специалист Доставки/- тел. 0357/60 443, факс. 0357/ 60 260, e-mail: petyavaradinova@asarel.com


Абонамент