От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД ПРОДАВА НЕУПОТРЕБЯВАНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ

гр. ПанагюрищеПРОДАВА НЕУПОТРЕБЯВАНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ

 

Оглед и продажба може да се прави всеки работен ден от 9,00 до 15,00 часа, след предварителна заявка на тел. 0357/60 435.

Заплащането става в касата на дружеството преди  изнасянето на стоката.    

За контакти и допълнителна информация тел.: 0357/60 435 Даниела Ранчева.

Опис към 01.06.2020

Абонамент