От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА ЛЕНИВЕЦ (ЛЯВ/4338552 И ДЕСЕН/4338553) ЗА ВЕРИГА 18Х63

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Лице за контакти:
инж. П. Кацарева, 0357 / 60 425
E-mail: pkacareva@asarel.com

Абонамент