От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА РЪКАВ ДОЛЕН С ШИБЪР

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Запитване

Чертеж

Ако имате някакви въпроси не се колебайте да се обърнете към лицата за контакти.
инж. П. Боюклиев - Специалист „Доставки“
Тел: 0357/60 427, Е-mail: dr@asarel.com
За технически въпроси:
инж. Н. Пелтеков – Ръководител звено „Ремонт ОФ”, тел: 0357/60 366
инж. Н. Караатанасов, тел: 0357/60 231


Абонамент