От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОДОБЕКТИ: „ЗАХРАНВАНЕ НА 6-ТИ ДЕЗИНТЕГРАТОР /И 5-ТИ/“ И „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ“ КЪМ ОБЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РУДОПОДГОТОВКАТА НА ОФ „АСАРЕЛ“

За да се запознаете с условията на тръжната процедура, моля отворете прикачените файлове.

Покана

Техническо задание

Приложения

Телефон за връзка: 0887 358 494 инж. Илия Ранчев.


Абонамент