От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА РАДИОСТАНЦИИ И АКСЕСОАРИ MOTOROLA

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Запитване

За контакти:
- по технически въпроси: инж. Цв. Раков /Р-л отдел ИТТ/ - тел. 0357/ 60 448 и e-mail: rakov@asarel.com
- по търговски въпроси: Д. Димитров /Специалист Доставки/ - тел.0357/ 60 356 и e-mail: damiand@asarel.com


Абонамент