От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИЦИ НА СТОМАНЕНИ ТОПКИ Ф80ММ И Ф40ММ

На основание Заповед № З-1019/03.09.2021г.

           

            „АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД със седалище и адрес на управление в гр. Панагюрище, м. Асарел,  тел.: 0357 60 210, факс: 0357 60 260, e-mail: pbox@asarel.com

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА:

 

стоманени топки ф80мм – общо количество 12 000 тона (±20%)

стоманени топки ф40мм – общо количество 330 тона (±20%)

                       

За заинтересованите:

Цялата тръжна документация за провежданата процедура може да бъде получена по електронен път на посочен от заинтересованите лица имейл адрес - всеки работен ден от 8:30 до 16:00 ч, считано до 20.09.2021г., след писмено изпратено заявление за намерение за участие на e-mail: damiand@asarel.com с копие до minekov@asarel.com или  на факс: 0357/ 60 260.

Крайният срок за представяне на офертите е до 23.09.2021г.


Абонамент