От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Производство, финанси
и реализация

Стратегическите цели на нашата политика

 

Производствено-техническа и иновационна дейност

Организиране на високоефективна производствено-техническа и иновационна дейност, насочена към повишаване на натуралната производителност на едно лице, енергийната ефективност и снижаване на производствената себестойност и разходи под нивото на пазарните приходи от продажбата на продукцията - при високо качество на работата, продуктите и услугите.

 

Финанси и икономика

Ефективно финансово, икономическо и информационно осигуряване на цялостната дейност и програмите за развитие на компанията с цел увеличаване стойността на акционерния капитал и печалбата в дългосрочен план. Застраховане на производствения, природен, ценови, валутен и здравословен риск.

 

Доставки и реализация на продукцията

Реализация на продуктите при най-добри ценови условия и без загуби. Доставка на необходимите стоки и услуги с изискваното качество и срокове, с минимални логистични разходи и при най-добрите цени /цена на единица качество, гаранция и сервиз/ - директно от утвърдени и доказали се на пазара партньори.

"Асарел-Медет" АД

Рудник "Асарел"

Обогатителна фабрика "Асарел"

Рудни образци от находище "Асарел"