От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Кариери

Инвестиции в човешкия капитал

В "Асарел-Медет" АД осъзнаваме, че при динамичното развитие на глобалната икономика ще успеят само най-добрите и затова възприемаме като свое конкурентно предимство ефективното управление на най-ценния капитал - хората.

Непрекъснатото развитие на кадрите е основен приоритет в политиката по управление на човешките ресурси, като на практика в компанията ни се прилагат принципите на „учеща се организация”.

Нашият екип

Ключът към успехите на компанията ни е дръзновението към все по-високи цели и сплотеният екип, съчетаващ дългогодишни опитни и млади амбициозни специалисти. Гарантираната социална сигурност и възможно най-високо заплащане за всеки професионалист допълнително мотивира всички способни, инициативни, лоялни и изобретателни хора, които излъчват доверие и пораждат ентусиазъм.

Как да станете част от нашия екип

1.jpg Хората са най-голямото богатство на компанията
1.jpg Обучения за развитие на човешкия капитал