От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Екологичен мониторинг

Информация във връзка с изискванията на чл. 116д, ал. 1от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за склад "Претоварна гара - Панагюрище"

Актуализирана информация за промишлена площадка "Асарел"

Актуализирана информация за склад "Претоварна гара"

Стойности на показателите, които ще могат да бъдат наблюдавани: pH, Разтворен кислород (mg/l) и Електропроводимост (µS/cm) във водите на наблюдаваните пунктове.