От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Екологичен мониторинг

Стойности на показателите, които ще могат да бъдат наблюдавани: pH, Разтворен кислород (mg/l) и Електропроводимост (µS/cm) във водите на наблюдаваните пунктове.