От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Сертификати

Интегрирана система за управление по международните стандарти

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и ISO 50001


През 1999 г. „Асарел-Медет” първи в българския минен бранш получава сертификат за управление на качеството по международния стандарт ISO 9 001, а на 15.01.2002 г. и първият за страната сертификат по ISO 14 001 - за опазване на околната среда. През 2003 година става първата българска компания от високорисковата тежка индустрия, която защитава сертификат по стандарта за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18 001 и внедрява Интегрирана система за управление по международните стандарти за качеството, опазване на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд. През 2018 г. компанията получи сертификат за управление на енергията по международния стандарт ISO 50 001.

Сертификация по стандарти:

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 50001:2018

 

Декларация на Ръководството на "Асарел-Медет" АД

Съобщение до заинтересованите страни

 

 

 

7.jpg Сертификати

Инвеститор Първи клас

„Асарел-Медет” е първата българска компания, която през 2005 година получи Сертификат за Инвеститор Първи клас от Българската агенция за инвестиции - заради мащабния си проект за модернизация и удължаване живота на рудника и обогатителната фабрика. Проектът възлиза на над 100 млн. щ.д. Пуснатата в експлоатация високопроизводителна минна техника, най-съвременно флотационно оборудване и автоматизирано управление на технологичните процеси осигуряват високоефективно, екологично и безопасно минно производство при рекордни за отрасъла производствени резултати.

Сертификатът бе връчен на изпълнителния директор д-р инж. Лъчезар Цоцорков от тогавашния министър по европейските въпроси Меглена Кунева и изпълнителния директор на Българска агенция за инвестиции г-н Павел Езекиев /2005 г./.

Сертификат за Инвеститор Първи клас

first_assarel impress EN.jpg Видеоразходка в "Асарел-Медет"