От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Продукти

„Асарел-Медет" АД произвежда и предлага за страната и чужбина висококачествени медни концентрати, цeментационна и катодна мед.

Произвежданите продукти представляват суровина главно за медните металургични предприятия и отчасти за химическата и керамична индустрия.
Годишно се произвежда около 200 хиляди тона натурален меден концентрат със съдържание на мед от 25 %

first_Asarel_vision_bg.jpg Видеопредставяне

Меден флотационен концентрат

Copper Flotational Concentrate

Copper Flotational Concentrate

 

Медни катоди

Медни катоди, произведени от Асарел-Медет

Медни катоди, произведени от Аурубис

1.jpg Рудата, от коята се добива меден концентрат