От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

За Асарел Медет

Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет" АД е първата, най-голяма и водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни и други руди. Намира се на 11 км северозападно от град Панагюрище и на 90 км източно от столицата София.

„Асарел-Медет” АД е акционерно дружество с основен предмет на дейност - открит добив и обогатяване на медни и други руди, биохимично извличане на мед и свързаните с това инженерингови и търговски дейности. Компанията извършва проучвателни, инженерно-внедрителски, проекто-конструкторски, екологични и други дейности.

„Асарел-Медет” АД произвежда и предлага висококачествени медни концентрати и катодна мед.

Компанията разполага с уникални за страната минни машини и най-съвременно флотационно оборудване от водещи световни производители. Основното минно оборудване на рудник „Асарел” включва модерна сондажна техника с диаметър на длетата - 250 мм, 130-тонни автосамосвали и електрически багери с обем на кофата от 17 куб. метра. В Обогатителна фабрика „Асарел” работят първите за Северното полукълбо флотационни машини от последно поколение с обем от 160 кубически метра. В рудник и Обогатителна фабрика „Асарел” са внедрени автоматизирани системи за управление и контрол на технологичните процеси, които гарантират висока ефективност и производителност.

"Асарел-Медет"АД е носител на десетки национални и международни отличия в областта на инвестициите, иновациите, екологията, мениджмънта, фирмената култура, безопасността на труда и корпоративната социална отговорност.

Екипът на компанията – 1200 работещи в „Асарел-Медет” АД и 400 заети в дъщерни и смесени дружества.

„АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД ЗА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Дейността на компанията се осъществява върху 1,96 % от територията на община Панагюрище. Компанията безусловно спазва емисионните ограничения по всички показатели за опазване на околната среда, съгласно европейските и българските нормативни изисквания.

„Асарел-Медет“АД осигурява:

 • Над 90 % от внесените данъци в републиканския бюджет от предприятията в общината.
 • Над 80% от обема на произведената стокова продукция от предприятията в общината.
 • Над 70% от постъпленията от местните данъци и такси и над 30 % от всички приходи в бюджета на Община Панагюрище.
 • Над 60% от паричните приходи на населението в общината, без да се вземат предвид приходите от дивиденти на акционерите.
 • Над 30% от заетите работни места в стопанския сектор на общината плюс други около 6400 работни места в общината и страната, обслужващи компанията.

Компанията традиционно е най-голям и значим дарител на Община Панагюрище. Носител е на Почетен знак за заслуги към Панагюрище, присъден от Община Панагюрище през 2005 г. Само от 2012 година до сега чрез публично-частно партньорство с Община Панагюрище са реализирани социални проекти за над 150 милиона лева. Най-значимите сред тях са залата трезор за Панагюрското златно съкровище, многофункционалната спортна зала „Арена Асарел“ и модерният медицински комплекс с високотехнологичен център за лъчелечение МБАЛ „Уни Хоспитал“.

„АСАРЕЛ-МЕДЕТ”АД ЗА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Дейността на компанията се осъществява върху 0,26 % от територията на Пазарджишка област.
"Асарел-Медет"АД е най-големият работодател, осигурител и дарител в областта.

„АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД ЗА БЪЛГАРИЯ

Дейността на компанията се осъществява върху 0,01 % от територията на страната.

„Асарел-Медет”АД има структуроопределящо значение за националната икономика:

 • Осигурява около половината добив на мед в страната.
 • Първата компания в минния бранш, която внедрява международния стандарт за качество ISO 9001 през 1999 г.
 • Първата компания в страната, която внедрява международния стандарт по екология ISO14001 през 2002 г.
 • Първата компания от минния бранш, която внедрява международния стандарт за безопасни и здравословни условия на труд OHSAS 18001 и първата компания в тежката индустрия внедрила Интегрирана система за управление на база трите основни международни стандарта – за управление на качеството, опазване на околната и безопасност и здраве при работа, през 2003 г. През 2018 година компанията е сертифицирана и за ефективно управление на енергията.
 • Първата компания от минния бранш, получила приза „Инвеститор на годината” за 2007 г. През 2011 г. за втори път е отличена като победител в националния конкурс и получава наградата „Зелена инвестиция`2011” от Българската агенция за инвестиции. През 2016 „Асарел-Медет“АД получи голямата награда „Инвеститор на годината“ за 2015 г. за инвестицията в изграждането на модерния медицински комплекс МБАЛ „Уни Хоспитал“ в Панагюрище.
 • Първата компания от минния бранш, носител на Голямата национална награда на вестник „Пари” /„Капитал Дейли”/ за корпоративна социална отговорност през 2009 г.
 • Първата компания от минния бранш, получила наградата „Прометея” на КНСБ за висок стандарт на здравословни и безопасни условия на труд през 2009 г.
 • Носител на наградата „Зелен бизнес” от националната кампания „Зелена България”, проведена през 2012 година.
 • Компанията е победител през 2012 година в Националния конкурс „Безопасност и здраве при работа” в раздел „Големи предприятия”.
 • Петкратен носител на браншовата награда за корпоративна социална отговорност, присъждана от Българска минно-геоложка камара след допитване до журналисти от национални медии.
first1.jpg "Асарел-Медет"
1-Manager_L-Tsotsorkov-s.jpg Отличия
first_Asarel_vision_bg.jpg Клип "Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме"