От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Човешки капитал

Стратегически цели на нашата политика

Човешки капитал и комуникации

Своевременно осигуряване на необходимите кадри, съответстващи на политиката, целите и задачите на компанията и създаване на условия за тяхното пълноценно развитие, реализация, ангажираност и удовлетвореност. Хората са нашият най-важен ресурс и най-голямото ни богатство - гаранцията за досегашните и бъдещите ни успехи.

Открита, честна и навременна комуникация с всички заинтересовани от нашата дейност страни, основана на взаимно доверие и уважение. Ефективно информационно осигуряване на текущите дейности и програмите за развитие на компанията.
 
Кариери

 

Реализация на проект за развитие на човешкия капитал, проведен под мотото "Мениджърите не се раждат, а се създават"

 

1.jpg Нашият екип
1.jpg Хората са най-голямото богатство на компанията