От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Екип

Съмишленици

Постиженията на „Асарел-Медет” АД са резултат от обединените усилия на всички работници, специалисти и мениджъри. Ние сме членове на едно голямо семейство - екип от близки сътрудници, сплотени от общи цели и ценности.

Днес нашият екип е от около 1200 професионалисти, които с опита, уменията и знанията си непрекъснато развиват традициите и прилагат най-добрата съвременна практика. Част от нашето голямо семейство са и около 300 работещи в дъщерни и смесени търговски дружества.

1.jpg Развитие на човешкия капитал