От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Председател на УС и Изпълнителен директор

Инж. Делчо НИКОЛОВ

Инж. Делчо НИКОЛОВ е председател на Управителния съвет на „Асарел-Медет” АД

Член е на Управителния съвет на Българска минно-геоложка камара от 2017 г. като представител на подотрасъл „Рудодобив”.

Роден е на 7 септември 1958 г. в гр. Панагюрище. Завършил е специалността „Минно инженерство” в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” в София.

Работи в „Асарел-Медет” от 1980 г., последователно е ръководител на участък, началник на рудник „Асарел”, ръководител на направлението за технологично развитие и директор „Производствено-технически дейности”.

През 2011 г. става генерален директор, а от 2014 г. е член на Управителния съвет на компанията и е изпълнителен директор на компанията до 4 януари 2023 г.

На 20 ноември 2017 година бе избран за председател на Управителния съвет на „Асарел-Медет“АД.

Член е на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия.

 

Инж. Николай Пелтеков е изпълнителен директор на „Асарел-Медет” АД и е член на Управителния съвет на компанията

 

Роден е на 5 декември 1971 г. в гр. Панагюрище. Завършил е „Комплексна механизация и поточни линии“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“.

Инж. Николай Пелтеков е част от екипа на компанията от 1997 г. и е избран за генерален директор на „Асарел-Медет“ АД на 15 февруари 2022 г., като преди това три години е директор „Ремонтни дейности“.

Той доказва своя професионализъм по време на кариерното си израстване като дългогодишен член на висшия мениджърски екип на „Асарел-Медет“ АД.

Започнал е своето развитие като механошлосер и механик в рудник „Асарел“, след което става началник на участък „ЦПТ и Западно насипище“. Ръководил е цех „Ремонт Обогатителна фабрика“, направление „Ремонти“ и отдел „Инженеринг на ремонта“.

 

first1.jpg Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет” АД