От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Социална отговорност

Корпоративната социална отговорност за нас е...

Доброволна, дълбоко осъзната и рационално мотивирана ангажираност на компанията за приоритетно внимание към опазване на околната среда, безопасните условия на труд, развитието на кадрите, зачитане на човешките права и социалните потребности.

Постигане на корпоративен успех при уважение към моралните ценности и удовлетворяване на етичните, правни, екологични и социални очаквания на обществото към дейността на компанията.

Последователната социално-отговорна политика на "Асарел-Медет" е приоритетно ориентирана в няколко стратегически направления.

Условия на труд

Екология

Човешки капитал

Спомоществователство и партньорство

 

Реализирани проекти

A.jpg Екологични проекти
1.jpg Безопасни и здравословни условия на труд
1.jpg Нашият екип
1.jpg Подкрепа за родния край