От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Членства

Като представител на социално-отговорния български бизнес “Асарел-Медет” осъществява дейността си прозрачно и в диалог с всички заинтересовани страни.

През 1991 г. компанията е един от инициаторите и учредителите на Българска минно-геоложка камара, като досега неизменно е активен член на браншовата организация. Нейн председател от основаването й до 2016 година е проф. д-р Лъчезар Цоцорков. Девизът на БМГК е "Силни заедно".Още за Българска минно-геоложка камара: http://www.bmgk-bg.org.

„Асарел-Медет”АД е сред членовете на Българска стопанска камара-съюз на българския бизнес, Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България, Българска търговско-промишлена палата, Американската търговска камара в България, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН - България.

Компанията е един от инициаторите за създаването на Сдружението на предприемачите в Панагюрище, което обединява представители на местния бизнес и работи за реализацията на проекти от съвместен интерес. Като двигател на идеята за газификация на Средногорието, „Асарел-Медет” е един от учредителите и на Индустриален клъстер „Средногорие”.

 

 

first_Asarel_vision_bg.jpg Видеовизитка на "Асарел-Медет"