От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

История

Тук можете да се запознаете с историята и развитието на "Асарел-Медет" като лидер в българския рудодобив и акционерно дружество. 

Публикувана е допълнителна информация за официално открития през 1989 г. минно-обогатителен комплекс "Асарел", както и за преустановилия дейността си Минно-обогатителен комбинат "Медет".

Можете да научите повече за развитието на рударството в Панагюрския край и за историята на медта.

 

Асарел Медет

Минно-обогатителен комбинат Медет

Минно-обогатителен комплекс Асарел

Рударство в Панагюрския край

История на медта

first_Asarel_vision_bg.jpg "Светлини над града" - филм за историята на компанията