От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Стажантска програма

Да помислим за бъдещето!

Ежегодно от 2004 година, компанията организира и провежда лятна стажантска програма. Тя е насочена към способни и мотивирани студенти, изучаващи специалности в областите: минно-геоложки науки, електро и машинно инженерство, автоматизация и информационни технологии, финансово-счетоводни дейности и управление на човешките ресурси.

 На младите хора се предоставя възможност за летен платен стаж, придобиване първоначален ценен практически опит и запознаване с най-добрите производствени и управленски практики на водеща българска минна компания.

 

ЗА ПОДРОБНОСТИ ОТНОСНО СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 2023, МОЛЯ ОТВОРЕТЕ ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ

Стажантска програма

1.jpg Хората са най-голямото богатство на компанията