От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Условия на труд

Стратегическите цели на нашата политика

Здравословни и безопасни условия на труд

Системна оценка на риска и прилагане на високи стандарти за здравословни и безопасни условия на труд - не по-ниски от изискваните от закона и международната спецификация OHSAS 18001:2002, по която компанията ни първа в бранша беше сертифицирана на 19.11.2003 г.

Мониторинг и планиране на комплексни и превантивни мерки за намаляване и премахване на риска за здравето и живота на работещите и за подобряване условията на труд на всички работни места.

Безусловно спазване на безопасните и здравословни изисквания при работа от персонала и бизнес-партньорите на територията на компанията. Използване на висококачествени работни и специални облекла и сертифицирани лични предпазни средства на работните места.

Осигуряване на ефективна профилактика, висококачествени медицински грижи и най-високо ниво на здравно и живото застраховане за всички работещи.

Изграждане на висока здравна култура на персонала като важно условие за зравословен и безопасен начин на живот.

Активно сътрудничеството на ръководството с представителите на работниците и служителите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

1.jpg Здравословни и безопасни условия на труд