От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Партньорство

Стратегически цели на нашата политика

Спомоществователство и партньорство

Активно участие в социалния и граждански диалог с последователни действия за създаване на икономическа устойчивост и социална сигурност.

Дарителска политика с приоритет върху реализацията на значими инфраструктурни проекти и повишаване стандарта на живот в община Панагюрище - мястото, където работим, живеем и растат нашите деца и внуци.

Подкрепа за установяване на сътрудничество между общината и динамично развиващи се европейски и други градове, основана на високия авторитет и контактите на компанията ни с чуждестранни партньори.

Активно участие и насърчаване на регионалното, национално и браншово бизнес сдружаване и интегриране на усилията за създаване на благоприятен бизнес климат.

Публично-частно партньорство с общините и държавата по технологичната верига за добив и преработка на мед в района на централното Средногорие чрез индустриален клъстер „Средногорие мед”.

Споделяне на принципите за устойчиво развитие и на Глобалния договор на ООН, където членува компанията ни.

Допринасяне за утвърждаване авторитета на България пред европейската и световна общност. Участие в Евромин, Световния минен конгрес, Европейския делови конгрес и подкрепа за участието на България в престижни международни инициативи.

1.jpg Подкрепа за родния край
1.jpg Подкрепа за инфраструктурни проекти
1.jpg град Панагюрище