От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Отличия за начална страница

Дружеството ни получи две браншови награди

За четвърта поредна година „Асарел-Медет“АД получи наградите на Българската минно-геоложка камара в категориите „Безопасност и здраве при работа“ за отчетения нулев трудов травматизъм и през 2016 година, както и в категория „Грижа за природата“ за дружества с нулеви нарушения и санкции във връзка със спазването на екологичните норми през миналата година. Компанията е и петкратен носител на приза за „Корпоративна социална отговорност“ на БМГК.

Абонамент