От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Отличия за начална страница

Дружеството ни с награди за екология и безопасни условия на труд

За пета поредна година „Асарел-Медет“АД получи наградите на Българската минно-геоложка камара в категориите „Безопасност и здраве при работа“ за отчетения нулев трудов травматизъм и през 2017 година, както и в категория „Грижа за природата“ за дружества с нулеви нарушения и санкции във връзка със спазването на екологичните норми през миналата година. Ръководителят на отдел „Минно инженерство“ в компанията инж. Иван Андреев бе отличен за цялостен принос към Българската минно-геоложка камара.

 

Абонамент