От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Съобщения

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАТНИ

„Асарел-Медет”АД, гр. Панагюрище, община Панагюрище, обл. Пазарджишка oбявява, че на основание  чл. 95, ал.3 от Закона за опазване на околната среда, чл. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, както и във връзка с указанията за провеждане на постфактум оценка на въздействието върху околната среда, получени от РИОСВ-Пазарджик, провежда консултации със заинтересованите страни и обществеността по Доклад за постфактум оценка на въздействието върху околната среда на проект „Разширяване на промишлената площ на „Асарел-Медет”АД“ и оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Комплексен проект за развитие на „Асарел- Медет“АД до 2040 г.“

Заданието за обхват и съдържание на Доклад за постфактум оценка на въздействието върху околната среда на проект „Разширяване на промишлената площ на „Асарел-Медет” АД“ и оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Комплексен проект за развитие на „Асарел- Медет“АД до 2040 г.“ е публикувано на интернет страницата на компанията www.asarel.com.

Информация за проекта, обект на оценката, както и за Заданието за обхват и съдържание може да се получи в отдел Екология на „Асарел-Медет”АД, гр. Панагюрище, както и на предстоящите срещи за консултации, които ще се проведат, както следва:

 

място

Дата и час

1

Гр. Панагюрище

Х-л „Каменград“, зала „Асарел“

27.02.2023 /понеделник/

от 17.00 часа

2

Клуб на пенсионера, с. Бъта

22.02.2023 /сряда/ от 11.00 часа

3

Салон на читалище, с. Попинци

22.02.2023 /сряда/ от 13.30 часа

4

 Читалище, с. Баня

22.02.2023 /сряда/ от 17.00 часа

5

Клуб на пенсионера, с. Панагюрски колонии

23.02.2023 г. /четвъртък/от 11.00 часа

6

Клуб на пенсионера, с. Оборище

23.02.2023 /четвъртък/ от 17.00 часа

7

с. Черногорово

читалище, с. Черногорово

24.02.2023 /петък/

11.00 часа

8

с. Росен

клуб на пенсионера

24.02.2023 /петък/

13.30 часа

9

Гр. Пазарджик,

Община Пазарджик,

Пленарна зала, ет.2

24.02.2023 /петък/

15.30 часа

 

За контакти във връзка с провежданите консултации: инж. Мариела Джиджинкова - Ръководител отдел „Екология”, телефон: 0357/ 6 02 10, вътр. 254, e-mail: ekolog@asarel.com.

Абонамент