От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Съобщения

ИЗВЛИЧАНЕ НА ПОЛЕЗНИ КОМПОНЕНТИ ОТ МИННИ ОТПАДЪЦИ В ПЛОЩ „ИЗТОЧНО НАСИПИЩЕ“

ОБЯВА

 

съгласно Чл.4, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредбата)

 

     „Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище 4500, община Панагюрище, обл. Пазарджик oбявява, че започва процедура по реда на Наредбата, относно следното инвестиционно предложение:

Извличане на полезни компоненти от минни отпадъци в площ „Източно насипище“"

         Информация за инвестиционното предложение може да се получи в „Асарел – Медет” АД, ръководител отдел „Екология“ инж. М. Джиджинкова, телефон: 0357/ 6 02 10, вътр. 254, e-mail: ekolog@asarel.com

 

 

Абонамент