От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Съобщения

ПОСТФАКТУМ ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ОТНОСНО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОВОС) „РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНАТА ПЛОЩ НА „АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД, ГР. ПАНАГЮРИЩЕ”

„Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище 4500, община Панагюрище, обл. Пазарджишка oбявява, че на основание чл. 95, ал.3 от Закона за опазване на околната среда, чл. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда, както и във връзка с указаното провеждане на постфактум оценка на въздействието върху околната среда, провежда консултации със заинтересованите страни и обществеността за съдържанието и обхвата на постфактум оценка за въздействието върху околната среда относно инвестиционно предложение (ОВОС) „Разширяване на промишлената площ на „Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище” .

Информация за инвестиционното предложение и проекта на задание за обхвата и съдържанието на постфактум оценката за въздействие върху околната среда може да получите в отдел Екология на „Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище

За контакти: инж. Мариела Джиджинкова - Ръководител отдел „Екология”

телефон: 0357/ 6 02 10, вътр. 254

e-mail: ekolog@asarel.com

Писмени становища, предложения, забележки и мнения може да се представят на адрес: гр. Панагюрище 4500, „Асарел-Медет“ АД или на e-mail: pbox@asarel.com до 26.08.2022 г./петък/.

В приложения файл ще намерите Задание за съдържанието и обхвата на постфактум оценка за въздействието върху околната среда относно инвестиционно предложение (ОВОС) „Разширяване на промишлената площ на „Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище”

Предстоящите срещи за обществено обсъждане, ще се проведат както следва:

място

Дата и час

1

Гр. Панагюрище
Х-л „Каменград“, зала „Асарел“

22.08.2022
17.30 часа

2

Клуб на пенсионера, с. Бъта

23.08.2022
10.30 часа

3

Клуб на пенсионера, с. Оборище

23.08.2022
17.30 часа

4

Салон на читалище, с. Попинци

24.08.2022
10.30 часа

5

Клуб на пенсионера, с. Панагюрски колонии

24.08.2022
15.00 часа

6

 Читалище, с. Баня

24.08.2022
17.30 часа

Абонамент