От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

Група „Асарел“ получи първа доставка на природен газ от SOCAR

Партньорството на Група „Асарел“ със SOCAR - крайъгълен камък в диверсификацията и спечеленото доверие

Група „Асарел“ има удоволствието да обяви началото на доставките на природен газ от Азербайджан, като това събитие подчертава съвместните усилия между SOCAR, M-Gaz и група „Асарел“.

Партньорството е свидетелство за ангажимента на група „Асарел“ да диверсифицира енергийните си източници и да оптимизира оперативната си ефективност.

Осигуряването на достъп до азербайджански природен газ е важен крайъгълен камък за оптимизиране на нашия бизнес и повишаване на ефективността на веригата ни за създаване на стойност.

Първата доставка на газ от SOCAR за група „Асарел“ е нещо повече от логистичен успех, тя е първа стъпка към постижение, насочено към повишаване на оперативната ефективност, осигуряване на енергийна диверсификация и изграждане на основите на доверие за бъдещо сътрудничество. Този крайъгълен камък илюстрира, че партньорствата могат да стимулират растежа, стабилността и иновациите в енергийния сектор.

За „Асарел-Медет“

Минно-обогатителен комплекс "Асарел-Медет" АД е първата, най-голяма и водеща българска компания за открит добив и преработка на медни руди, биохимично извличане на мед и свързаната с това инженерна и търговска дейност. Фирмата извършва проучвателни, инженерно-изпълнителски, проектантски, екологични и други дейности. "Асарел-Медет" АД произвежда и доставя висококачествени медни концентрати и катодна мед.

За М-Газ

М-Газ е един от пионерите в продажбата на сгъстен природен газ, като транспортно гориво както и в доставката и продажбата на природен газ за промишлени и производствени нужди. Компанията притежава лицензи в България, Румъния, Сърбия, Гърция, Хърватия и Унгария.

За SOCAR

SOCAR, глобална енергийна компания със седалище в Азербайджан, компанията е специализирана в добива, преработката и разпределението на енергийни ресурси. Като най-голямото интегрирано енергийно предприятие в региона на Южен Кавказ, компанията има значително присъствие в световен мащаб, подчертавайки значението си на различни международни пазари.

 

Още по темата ТУК

Абонамент